Často kladené otázky

Na této stránce naleznete nejčastější problémy spojené s úpravou bazénové vody. Často se nás dotazujete, jak daný problém vyřešit, a tak vám přinášíme jejich přehledný seznam včetně tipů, jak situace řešit.

DŮLEŽITÉ: Jak správně používat výrobky k údržbě bazénu (nedělejte si roztoky!)

Prosíme Vás, abyste si vždy přečetli etiketu na výrobku. Výrobky, jako je například CHLÓR super nebo kyselina chlorovodíková, které se používají k údržbě bazénů, spolu velmi bouřlivě reagují. Je to exotermní reakce (zvyšuje se teplota směsi) a uniká plyn (plynný chlór a chlorovodík), je to nebezpečné z hlediska nadechnutí a možného poleptání sliznice a průdušek! NIKDY spolu nemíchejte kyselinu a chlór před samotnou aplikací do bazénové vody!

Výrobky aplikujte odděleně a vždy počkejte, než se daná chemikálie v bazénu promíchá, ideálně ji nechte působit přes noc a další výrobek v případě potřeby aplikujte až další den.

Napouštění bazénu - zdroj vody a s tím spojené potíže

Nejčastěji lidé napouštějí vodu ze studny nebo z vodovodního řádu. Přestože se může zdát, že zdroj vody nemusí hrát zásadní roli v další úpravě bazénové vody, opak je pravdou. Největší potíže s sebou přináší voda ze studny.

Voda ze studny je zpravidla tvrdá, obsahuje ionty vápníku, železa a dalších kovů (mangan, měď, olovo a jiné). Například vápník způsobuje mléčné zakalení vody a usazuje se na dně a stěnách v podobě tvrdého vápence. Hnědou (narezlé zabarvení) vodu způsobuje oxid železa, který se vzdušným kyslíkem a popřípadě chlorovými přípravky oxiduje na vyšší stupeň, což je v neutrálním prostředí sraženina hydroxidu železitého. Šedou barvu vody způsobují oxidy manganu, olova…  oxidy mědi zas černou, případně modrou apod.

Pokud však například na chalupě tuto možnost nemáte, doporučujeme snižovat pH kyselinou chlorovodíkovou (HCl), klidně až  na hodnotu 5,5 (nebojte se, pH lidské kůže je podobné) a vápenec se začne rozpouštět. Při dezinfekci bazénu pomocí přípravku CHLÓR super, který má zásaditou povahu, stejně musíte pravidelně přikyselovat bazén (snižovat pH pomocí kyseliny). Při pravidelném používání kyseliny chlorovodíkové se vám vápenec na stěnách neusadí (dlouhodobě doporučujeme držet pH na 6,8).

Těžké kovy se dají řešit tzv. maskovači kovů či stabilizátory tvrdosti jako je Laguna Ca. Tyto výrobky je nutné použít vždy při dopouštění vody do bazénu. Pokud vám po aplikaci chlornanu voda zhnědne kvůli železu nebo manganu, lze použít náš Odstraňovač železa a manganu.

Máme nový bazén - jak ho udržet čistý?

Po napuštění vody po okraj bazénu pustíme filtraci a aplikujeme první dávku CHLÓR super dle návodu. Podle počasí pak opakujeme dávku každých 3-5 dní, a to celou sezónu. Chlór pracuje nejlépe při pH 6,8, proto si opatříme pH metr a občas toto zkontrolujeme. Jelikož je zásadité povahy (tedy zvyšuje průběžně pH vody v bazénu), snižujeme dle potřeby pH kyselinou sírovou (pro měkké vody) nebo kyselinou chlorovodíkovou (pro tvrdou vodu).

Filtraci pouštějte 3 krát denně na cca 1,5 hod. A to je vše, mechanické nečistoty, které se Vám dostanou do bazénu například po bouřce odstraníme síťkou, popřípadě kvůli dnu použijte robota / vysavač a nalovené smetí vyhoďte mimo bazén. Samozřejmě máme v nabídce i Vločkovač. Pokud je třeba, nabalí na sebe nečistoty, které pak odsajete ze dna vysavačem.

Kompletní přehled výrobků, které můžete použít na údržbu bazénové vody včetně dávkování apod. naleznete na stránce Údržba bazénu.

Jak udržovat bazén bez filtrace (dětský bazén, absence elektřiny)

Bez filtrace nebude mít voda tu správnou jiskru a bude nutno ji stejně časem vyměnit. S chemií se však tento interval alespoň trochu prodlouží a voda bude chvíli zdravotně nezávadná.

V zásadě stačí upravit pH vody a dezinfikovat vodu přípravkem CHLÓR SuperVíce informací o údržbě bazénové vody a možnostech naleznete na stránce Údržba bazénu. Doporučujeme po aplikaci chemie vodu promíchat aspoň s pomocí síťky na tyči.

Zelená voda, zelenošedá či načernalá mastná hmota na stěnách (řasy)

Abyste udrželi bazén čistý a bez řas, stačí vám pouze pravidelně používat CHLÓR super. Když jsou opravdu velká vedra, je nutné dávat doporučenou dávku každé 3 dny. Pokud se například vrátíte z dovolené a zjistíte, že máte bazén zelený jako brčál, můžete si také pomoci jakýmkoli algicidem, dostupným na trhu, který na tuto řasu působí. Ale i zvýšená dávka CHLÓR super dokáže řasu zabít. Ta zbělá a pak již stačí tuto profiltrovat, případně pak odumřelé řasy vysajete po použití Vločkovače.

Doporučujeme také zkontrolovat pH vody a případně jej upravit kyselinou chlorovodíkovou (lepší, pokud máte tvrdou vodu) či sírovou. Ideální pH pro co nejefektivnější fungování chlóru je 6,8.

Nezapomeňte vodu kontrolovat i při silných deštích. Přestože není horko a mohlo by se zdát, že není potřeba dávkovat tolik chlóru, dešťová voda představuje značné nebezpečí. Jednak se v dešťové vodě rozpustí plyny uhlíku, síry a dusíku, které se v atmosféře vyskytují přirozeně anebo díky průmyslové a zemědělské výrobě a spíše snižují pH, a pak po dopadu na zem spláchne dešťovka prach, pyl, trus, uhynulý hmyz, rostliny a s nimi mikroorganismy. Než se nadějeme, všechna volná dezinfekce ve vodě se „spotřebuje“ na neutralizaci nečistot a pokud se právě nekoupeme, k vodě nechodíme, po týdnu bez dozoru najdeme vodu nahnědlou, zakalenou, bez jiskry, s vrstvou kalu na dně anebo dokonce zelenou. Takže i když se nekoupeme, nezapomeňme občas zajít k vodě a zkontrolovat hodnoty dezinfekce a pH.

Nepřirozené zabarvení vody (hnědá, mléčná apod.)

Nepřirozené zabarvení vody je způsobeno přítomností kovů. Záleží hlavně odkud vodu čerpáte. Jak bylo zmíněno v sekci „Napouštění bazénu“, voda ze studny je zpravidla tvrdá, obsahuje ionty vápníku, železa a dalších kovů (mangan, měď, olovo a jiné). Bohužel i z vodovodního řadu může téci tvrdá voda, bohatá na vápník a hořčík. Nejčastějším problémem je právě mléčná voda způsobena vápníkem. Je velmi jemný a bude se přes filtraci vracet zpět… v tomto případě tedy ani filtrovat nepomáhá. Navíc se při vyšším pH začne usazovat na stěnách a dně.

Řešením je snížit pH vody kyselinou chlorovodíkovou (HCl), klidně až  na hodnotu 5,5 (nebojte se, pH lidské kůže je podobné), a pak filtrovat a filtrovat (může to trvat až dva dny) dokud se voda nezačne projasňovat a vápenec rozpouštět. Okyselenou vodu nemusíte vracet skokově na ideálních 6,8 pH, při pravidelném používání přípravku CHLÓR super se za pár dní pH upraví.

Setkali jsme se i s případem, kdy došlo k předávkování Vločkovače do bazénu a tím se nečistoty nemohly shluknout a klesnout na dno, ale voda se zakalila. Na tento problém pomůže jen neustálé filtrování (i více jak 2-3 dny), doporučujeme také zkusit snížit pH. Někdy pomůže i doplnění čerstvé vody na maximum.

Zpravidla jiná zabarvení (těžké kovy) se dají řešit preventivně tzv. maskovači kovů. Můžete použít výrobek Laguna Ca, dávkuje se při napuštění bazénu a dále vždy při každém dopouštění. Pokud máte již bazén napuštěný a hnědý právě kvůli oxidaci kovů jako je železo či mangan, můžete použít náš Odstraňovač železa a manganu.

Stále vysoké pH i přes aplikaci pH mínus (kyselin)

Zřejmě půjde o vysokou úroveň alkality, která neumožní snadno měnit pH.

Doporučujeme koupit akumulátorovou kyselinu sírovou (cca 0,5 l/10 m3 vody), přelít obsah do malého kbelíku a v ochranných prostředcích (starý oděv, brýle, rukavice, pokrývka hlavy) vylít vždy 0,5 l vytrvalým menším proudem na 3 různá místa asi 1 m od okraje bazénu. Poté filtrujte, aby se obsah dostatečně promíchal.

Kdy se koupat po aplikaci chemie pro dezinfekci bazénu

Pokud použijete do vody chlór, můžete se koupat, jestliže jeho koncentrace je nižší než 0,6 mg/l. To je nutné změřit testerem. Pokud budete dodržovat doporučené dávkování, není se čeho obávat. Pro klid duše nicméně doporučujeme používat přípravky pro údržbu bazénu například večer po koupání a nechat vodu profiltrovat.

Použití soli pro dezinfekci bazénu

Pro dezinfekci bazénu lze použít i sůl, ale musíte si pořídit tzv. solinátor, který vám pomocí elektrolýzy vytvoří ze soli účinnou dezinfekci. Tato jednotka stojí cca 20-30 tisíc Kč. Pokud nasypete do bazénu samotnou sůl bez této jednotky, budete mít pouze slanou vodu, k žádné dezinfekci nedojde.

Bezchlorová úprava bazénové vody

Bezchlorové přípravky většinou 100% nefungují. Přesněji postrádají účinnost, a to především v horku. Pokud přesto potřebujete bezchlorově upravovat bazénovou vodu (např. máte problém u svých dětí s nějakou alergií), můžeme vám nabídnout sloučeniny na bázi peroxidů. Prosíme vás nicméně, abyste se stavili osobně na konzultaci s panem Pokorným či Příhodou u nás na prodejně.